Stier

Sti gruppen har til formål at (gen-)etablere de gamle stier i og omkring Kirke Hyllinge.

For snart 15 år siden da Ammershøj blev udstykket, havde Bramsnæs Kommune etableret et mindre sti system i samarbejde med Spor i Landskabet.

Gruppen har netop (29/10-2014) modtaget en støtte på kr. 85.000 fra Lejre Kommune til at etablere skiltning, broer mv.

Disse natur stier er efterhånden udviskede, dels pga. de fortsatte udstykninger men dels også pga manglende opmærksomhed omkring dem fra borgere, brugere og landejerne.

Byforum vil nu gen-oprette stierne samt etablere nye der underbygger byens historie.

Gruppen har set på Kløverstier, Hjertestier og Spor i Landskabet – vi er nu igang med at evaluere fordele og ulemper ved hvert “system” tildels i samarbejde med Lejre Kommune.

Sti gruppen består af:

  • Michael Brinch, formand
  • Jannie Tauby
  • Henning Nielsen
  • Verner Vincents

Er du interesseret i gruppens arbejde og vil deltage, så kontakt stier@forum4070.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *